graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-megaphone-circle-line-white.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-payment-check.svg Icon Payment Check icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

NYTT! Automatisk rapportering er her.

LÆR MER

Velg ditt sted og språk

Flag of Botswana
Botswana
English
Flag of Cameroon
Cameroon
English
Flag of Egypt
Egypt
English
Flag of Kenya
Kenya
English
Flag of Lesotho
Lesotho
English
Flag of Malawi
Malawi
English
Flag of Mauritus
Mauritius
English
Flag of Mozambique
Mozambique
English
Flag of Namibia
Namibia
English
Flag of Nigeria
Nigeria
English
Flag of Rep. of Congo
Rep. of Congo
English
Flag of Senegal
Senegal
English
Flag of South Africa
South Africa
English
Flag of Swaziland
Swaziland
English
Flag of Uganda
Uganda
English
Flag of Zambia
Zambia
English
flag-br
Brazil
Portuguese Spanish English
flag-ca
Canada
English
flag-us
United States
English Spanish
flag-au
Australia
flag-kr
Korea 대한민국
flag-nz
New Zealand
flag-sg
Singapore
flag-be
Belgium
Nederlands English
flag-dk
Danmark
Dansk English
flag-de
Deutschland
Deutsch English
flag-ie
Ireland
English
flag-fi
Finland
Finnish Swedish English
flag-fr-updated
France
Français English
flag-lu
Lëtzebuerg
Nederlands English
flag-nl
Nederland
Nederlands English
flag-no
Norge
Norsk English
flag-ch
Schweiz
Deutsch Français English
flag-se
Sverige
Svenska English
flag-uk
United Kingdom
English

Om opphavsrett

Hva menes med opphavsrett?

Opphavsrett (copyright) er en eksklusiv, immateriell eiendomsrett som gis til skaperne av originale musikalske, litterære og dramatiske verk. Allment beskytter opphavsretten ved lov all eiendom og alle juridiske interesser. Og det gir opphavrettsinnehaveren lovlig rett til å kopiere verket i enhver form, være seg digitalt, utskrevet eller innspilt materiale.

Hva skal opphavsretten beskytte?

Selv om det generelt er et vedtatt rettsprinsipp, så varierer opphavsrettsloven mellom ulike land. I Norge gjelder ‘Loven om opphavsrett til åndsverk m.v.’ (åndsverkloven) litterære og vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Loven inkluderer to primære rettigheter: Økonomisk og moralsk.

Økonomisk rett gir skaperen av verket rett til å ta betalt fra enhver som ønsker å kopiere, fremføre eller spille inn dennes verk for all kommersiell eller ikke-kommersiell bruk.

Moralsk rett gir skaperen av verket rett til å beskytte sitt verk fra enhver forandring som kan anses å være støtende eller ikke i tråd med deres ønsker.

Gitt de relasjoner CCLI har med våre kreative partnere, og de produkter og tjenester som vi tilbyr våre kunder, er disse økonomiske og moralske rettighetene også helt på linje med våre egne kjernefilosofier.

Hvorfor har opphavsrett betydning for dere?

Menigheter og kristne tjenester benytter i økende grad teknologi for å skape, distribuere eller vise sanger, gudstjensteprogram og innhold. Opphavsrettseiere bør bli rettferdig kompensert for kopiering av deres verk.

Uavhengig av region eller hvorvidt det er et økonomisk, moralsk, filosofisk eller rett og slett administrativt mål, så kan CCLI hjelpe dere å respektere åndsverksloven og de kreative menneskene som lager disse verdifulle verkene.

 

Telefonkontakt

Snakk med en av oss, mandag—fredag 09.00—15.00 (tider kan variere).

+49 6202.27 33 001
E-post-kontakt

Ta kontakt med CCLI ved spørsmål og kommentarer

E-post CCLI
Alternativer for brukerstøtte

Se de ulike formene for brukerstøtte

BRUKERSTØTTE-VALG
Bestill nå

Start en ny lisensbestilling ved å fortelle oss ditt behov

BESTILL